Suomenkielisen sf-, fantasia- ja kauhukirjallisuuden bibliografia.


Saloranta, Tuomas & Pitkä, Jyrki (toim.)

Murhamystiikkaa. Okkulttisia etsivätarinoita. Aavetaajuus-kirjat 1. Tajunta Media 2014


Suomenkielisen sf-, fantasia- ja kauhukirjallisuuden bibliografia
Suomalaisen tieteis- ja fantasiakulttuurin sivu