IPA'S HOMEPAGE
 
MAIN / PUBLICATIONS
PROJECTS
TEACHING
CV
BLOG
FICTION

www.anarres.fi

Irma Hirsjärvi

This web page is mostly about my professional life as a researcher of culture studies, fandom and media, and a teacher in creative writing; teaching, publishing and different projects, also in the field of literature. More personal sight of my life can be found in my blog, Ipan Kioski (yes, it means Ipa's Kiosk).
Contact info:
hirsjarvi [ ä t ] gmail.com
tel + 358 (0)50 5915 461
http://www.anarres.fi/ipa/

Faniuden siirtymiä  Totutun tuolla puolen  Fantasian monet maailmat  Kasvatuksen tulevaisuudenkuvat tieteiskirjallisuudessa  Lihan keinu  Myytit ja tarinat - valikoimaluettelo
Elämästä  Matka  Heijastus 

PUBLICATIONS

Articles (ref)

• Hirsjärvi, Irma & Korpua, Jyrki & Kovala, Urpo & Välisalo, Tanja (toim.)
Fantasian käsikirja (refereekierroksella).

• Hirsjärvi, Irma (2020) Meemipopulismi: "Rattaissa on käen muna" - rasistisen meemin levittäminen. Teoksessa: Emilia Palonen & Tuija Saresma, (toim.) Kohti populismin kulttuurista ymmärrystä (in referee process, Gaudeamus publ.)

• Korpua, Jyrki & Ruotsalainen, Maria & Siikilä-Latvala, Minna & Välisalo, Tanja & Hirsjärvi Irma (2019). Experiencing the Sacred. The Hobbit as Holy Text. Teoksessa: Carole M. Cusack, John W. Morehead & Venetia Laura Delano Robertsson (toim.) The Sacred on Fantastic Fandom. Essays on the Intersection of Religion and Pop Culture. 112-118.

• Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo (2017) Preface: Two Paths to Fantasy Studies. Fafnir - Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research 3-4/2017. Verkkojulkaisu: http://journal.finfar.org/articles/two-paths-to-fantasy-studies/

• Arjoranta, Jonne & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo & Saresma, Tuija & Ruotsalainen, Maria (2017) Turvetta tupaan: faktat, valheet ja affektiivinen vastaanotto Turveinfo-mainoskampanjassa. Media & Viestintä 3-4/2017. Verkkojulkaisu https://journal.fi/mediaviestinta/issue/view/4734"

• Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo & Ruotsalainen, Maria (2016). "Patterns of reception in Denmark, Finland, and Sweden: Differences and convergences". Participations. November, 2/2016 (13) Verkkojulkaisu: http://www.participations.org/

• Patha-Shelat, Manisha & Kotilainen, Sirkku & Hirsjärvi, Irma, 2015. "A Polycentric Approach to Comparative Research: Reflections on an International Youth Media Participation Study". Journal of Children and Media 07/2015. 9(3):386-393.

• Taalas, Saara & Hirsjärvi, Irma (2013) Fandom as a Mode of Second Production - Active Audienceship of the Rising Shadow. International Journal of Management Concepts and Philosophy 7 (3/4):245.

• Samy Tayie & Manisha Pathak-Shelat & Irma Hirsjarvi (2012) Young People's Interaction with Media in Egypt, India, Finland, Argentina and Kenya. La interacción de los jóvenes con los medios en Egipto, India, Finlandia, Argentina y Kenia. Comunicar 39. 53-63.

• Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka & Hirsjärvi, Irma & Kolomainen, Sara (2011) Youngster’s Expressions of Responsible Citizenship through Media Diaries. In: Cecilia von Feilizen, Ulla Carlsson & Catharina Bucht (eds.) New Questions, New Insights, New Approaches. Contributions to the Research Forum at the World Summit on Media for Children and Youth 2010. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Nordicom: Gothenburg.

• Laine, Sofia & Gretschel, Anu & Siivonen, Katriina & Hirsjärvi, Irma & Myllyniemi, Sami (2011) Toiminnan motiivit. In Mirja Määttä & Sanna Tolonen (eds.) Annettu, otettu, itse tehty. Nuorten vapaa-aika tänään. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura. 92–108.

• Tayie, Samy & Hirsjärvi, Irma (2011) Children and New Media: Youth Media Participation. A Case Study of Egypt and Finland» and Niños y nuevos medios: estudios de caso en Egipto y en Finlandia. Comunicar 2011. http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=preprint

• Hirsjärvi, Irma (2010) Fandom, New Media, Participatory Cultures. In Ulla Carlsson (ed.) Children and youth in the digital media culture from a Nordic horizon. The International Clearinghouse on Children, Youth and Media, Yearbook 2010. Gothenburg: Nordicom. 133–142.

• Tayie, Samy & Hirsjärvi, Irma (2010) Children and the New Media Literacy from Egypt and Finland: A Comparative Study. Journal of Media Literacy 1 & 2 (57), 73–79. Published also in Mentor – Media Literacy.  ONY & Alliance of Civilizations. http://www.mediamentor.org/en/content/children-and-the-new-media-literacy-from-egypt-and-finland-a-comparative-study (2011)

• Hirsjärvi, Irma (2009) Fan Cultures – Meaningful Relations and Media Participation. Newsletter on Children, Youth and Media in the World 2, 2009. http://www.nordicom.gu.se/cl/publ/letter.php

• Hirsjärvi, Irma (2009) Kuka fanittaa kouluampujaa? Koulusurmien tarkastelua fanitutkimuksen kautta. (School killer’s fen. Looking school killers through fandom theory). Teoksessa Sirkku Kotilainen (toim.) Suhteissa mediaan. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 99. Jyväskylä: Nykykulttuuri.

• Taalas, Saara L. & Hirsjärvi, Irma (2008) Fandom ja paikallisen talouden synty. (Fandom and the birth of a local economy.) Teoksessa Kaarina Nikunen (toim.) Fanikirja. Tutkimuksia nykykulttuurin fani-ilmiöistä. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 96. Jyväskylä: Nykykulttuuri.

• Hirsjärvi, Irma (2008) Fandom ja maailmankuva. Suomalaisten science fiction fanien suhteita uskontoon. (Fandom and world view. Finnish sf fans and religion.)  Teoksessa Kaarina Nikunen (toim.) Fanikirja.

• Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo (2007) Fanius kulttuurintutkimuksen kohteena (Fan Studies in Cultural Studies). In: Erkki Vainikkala & Henna Mikkola (eds.) Nykyaika kulttuurintutkimuksessa (Contemporarities in Culture Studies). Publications of Research Centre for Contemporary Culture. Research Centre for Contemporary Culture, Jyväskylä. 151-171.

• Hirsjärvi, Irma (2006) Recognizing the fantasy literary genre. Particip@tions. Issue 2 Vol 3 (November 2006) Special edition.

• Hirsjärvi, Irma (2005) Scifi, aktivismia kirjallisuudessa (Sf, activism of literature). In Susanna Paasonen (ed.) Aktivismi (Activism). Publications of the Research Centre for Contemporary Culture 85. Research Centre for Contemporary Culture, Jyväskylä. 194–215.

• Taalas, Saara L. & Hirsjärvi, Irma (2004) Risingshadow. Notes on the fantastic literature fans and the organizing of consumption. Proceedings of the 22nd Standing Conference on Organizational Symbolism. Halifax, Canada.

Monographs

• Hirsjärvi, Irma (2009) Faniuden siirtymiä. Suomalaisen science fiction -fandomin verkostot. (Mediations of fandom. The networks of Finnish science fiction fans). Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 98. Jyväskylä: Nykykulttuuri.

• Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala Urpo (eds.) (2005) Totutun tuolla puolen. Fantasia taiteissa ja kommunikaatiossa. (Fantasy in arts and communication). Helsinki, BTJ.

• Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala Urpo (2004) (eds.) Fantasian monet maailmat (Worlds of Fantasy). Eds. Kristian Blomberg, Irma Hirsjärvi, Urpo Kovala. Helsinki, KiPa.

• Hirsjärvi, Irma (1993) Myytit ja tarinat: valikoimaluettelo. Helsinki, Lukukeskus.

• Hirsjärvi, Irma & Hirsjärvi, Sirkka (1986) Kasvatuksen tulevaisuudenkuvat kirjallisuudessa (Education of the future in science fiction literature). Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B 2. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

Non-fiction

• Hirsjärvi, Irma (2019) "Freedom is a heavy load" - feministisistä utopioista. Teoksessa: Irma Hirsjärvi (toim.) Pisaroita tulevaisuuksista. Jyväskylä, omakustanne. 88-103

• Henriksson, Saara & Hirsjärvi, Irma & Leinonen, Anne (toim.) (2014) Kummallisen kirjoittajat. Opas kirjallisen maailman luomiseen. Tampere: STK

• Hirsjärvi, Irma (2013) 'Suuri kieltäytyminen' muutoksen agenttina. Teoksessa: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan työryhmä (toim.). Mustat joutsenet. Mikä muuttaa maailmaa seuraavaksi? Publications of the Finnish Parliament, The Committee for the Future 4/2013

• Hirsjärvi, Irma (2009) Suomalainen proto-fandom 1950-luvulla. Ensimmäiset fanit. Portti (vol 28) 3.

• Hirsjärvi, Irma (2007) Camille Flammarion. Teoksessa: Teoksessa Kovala, Urpo, & Riikonen, H. K. & Kujamäki, Pekka & Paloposki, Outi (toim.). Suomen käännöskirjallisuuden historia I. Helsinki, SKS. 326–330

• Irma Hirsjärvi (2006) Nina Mikkelsen, Powerful Magic: Lapsilukijat ja magian voima (review). Onnimanni 1/2006. 25–26.

• Hirsjärvi, Irma (2006) Tieteiskirjallisuuden kliseet, lyhyt oppimäärä. Teoksessa: Anne Leinonen (toim.) Kirjoita kosmos. Opas spekulatiivisen fiktion kirjoittamiseen. Turku: Suomen tieteiskirjoittajat & Turun Yliopiston tieteiskulttuurikabinetti. 89-97.

• Hirsjärvi, Irma (2006) Fantastisten lajityyppien ongelmia. Teoksessa: Anne Leinonen & Ismo Loivamaa (toim.) Ihmeen tuntua. Näkökulmia lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu. 167-183.

• Hirsjärvi, Irma. (2006) Genremurros? Scifin ja fantasian genreongelmia. Teoksessa: Kaisa Hypén (toim.), Fiktiota! Levottoman genret ja kirjaston arki Helsinki: BTJ. 106–120.

• Irma Hirsjärvi (2006) Onko fanius uskontoa – onko uskonto faniutta. Seurakuntaviesti 3/2006.

• Irma Hirsjärvi (2006) Fantasiaa lukemassa. Vastaanottotutkimus suomalaisista nuorista lukemassa Ursula K. Le Guinin novellia Kerastaasi. Portti 2/2006. 8–15.

• Hirsjärvi, Irma (2005) Julkisuus faniuden kartastona. Kulttuurintutkimus-lehti 22(2005) 4.

• Hirsjärvi, Irma (2005) Fanipaloja – suomalaisia fanisuhteita tarkastelemassa. Peili 4/05. 18–20.

• Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala, Urpo (2005) Fantasian merkit ja merkitykset. Teoksessa: Blomberg, Kristian & Hirsjärvi, Irma & Kovala Urpo (toim.) (2005) Totutun tuolla puolen. Fantasian rooleista taiteissa ja kommunikaatiossa. Helsinki, BTJ. 7–15 .

• Hirsjärvi, Irma (2005) Norjakielisyyttä metsästämässä. Teoksessa: Urpo Kovala, Katrina Eskola, Kimmo Jokinen, Vesa Niinikangas, Esa Sironen (toim.) Tarkkoja siirtoja. http://tuki.hum.jyu.fi/~julkaisu/

• Hirsjärvi, Irma (2004) Affektiovampirismin jäljillä. Peili 3/04. 8–10.

• Hirsjärvi, Irma (2004) Suomenkielisen tieteiskirjallisuuden juuret. Teoksessa: Kristian Blomberg, Urpo Kovala, Irma Hirsjärvi (toim.) Fantasian monet maailmat. Helsinki, KiPa. 128–158.

• Hirsjärvi, Irma & Urpo Kovala (2004) Johdannoksi. Teoksessa: Kristian Blomberg, Urpo Kovala, Irma Hirsjärvi (toim.) Fantasian monet maailmat. Helsinki, BTJ. 6–8.

• Hirsjärvi, Irma (2003) Star Trek –ilmiö fanitutkimuksen valossa (Star Trek. Fans and Fan Research). In: Kulttikirja. Tutkimuksia nykyajan kultti-ilmiöistä. Toim. Urpo Kovala & Tuija Saresma. Tietolipas 195. Helsinki, SKS. 143–165.

Other

• Hirsjärvi, Irma (2011) Elämästä. Toimittanut Irma Hirsjärvi ja työryhmä. Jyväskylä: Jyväskylän ikääntyvien yliopiston antologiasarjan julkaisu 28.

• Hirsjärvi, Irma (2012) Matka. Toimittanut Irma Hirsjärvi. Jyväskylä: Jyväskylän ikääntyvien yliopiston antologiasarjan julkaisu 29.

• Baghbani, Kiamars (Puutarhuri) (1997) Heijastus. Kääntänyt Irma Hirsjärvi. Jyväskylä: [ ].Links

University of Jyväskylä
University of Tampere
Youth Media Participation
Research Centre for Contemporary Culture
University of Liverpool, SF MA
ICFA
SFRA
Kulttuurintutkimuksen seura
Association for Cultural Studies
Finnish Youth Research Society
The International Clearinghouse
Finnish Sociaty in Media Education