Scientifiction Links
Finnish Science Fiction
Finnish SF Bibliography
Jussi Vainikainen

Suomenkielisen sf-, fantasia- ja kauhukirjallisuden bibliografia

Esipuhe

Tämä bibliografia on tähän saakka laajin esitys suomenkielellä julkaistusta science fiction-, fantasia- ja kauhukirjallisuudesta. Bibliografia sisältää arviolta noin 900 kirjailijanimikettä ja noin 1900 eri teosta (eri laitoksineen noin 2250 teosta).

Science fiction- ja fantasiakirjoista on mukaan otettu kaikki aikuisten- ja nuortenkirjat. Suoranaiset lastensadut on pyritty karsimaan pois. Kauhukirjallisuudesta on hyväksytty mukaan fantasiaelementtejä sisältävät kirjat (kauhufantasia). On kuitenkin huomattava, että rajatapaukset ovat aina hankalia, ja eri ihmisten mielipiteet saattavat erota suurestikin jonkun teoksen kuulumisesta tämän bibliografian piiriin (esim. monien lähitulevaisuuteen sijoittuvien thrillerien sf-sisältö on varsin marginaalinen). Mukana ovat myös esihistorialliseen aikaan sijoittuvat ns. paleofiktio-romaanit. Joidenkin tunnetuimpien sf-kirjailijoiden (kuten Ray Bradbury ja E.R. Burroughs) kohdalla on mukaan otettu täydellisyyden vuoksi myös joitakin alaan kuulumattomia kirjoja, mutta ne on merkitty erikseen.

Kirjoista on pyritty luetteloimaan kaikki eri laitokset, mutta eri painosten luettelointiin ei ole ryhdytty. Bibliografian selkeyden vuoksi ja tekemiseen vaaditun työmäärän vähentämiseksi on bibliografiasta jätetty pois tiedot kirjojen sivumääristä, painopaikkakunnista ja ISBN-numeroista.

Bibliografian laaja-alaisuuden vuoksi on teoksille pyritty antamaan sisältöä kuvaava luokitus. On kuitenkin korostettava, että luokittelu on pelkästään viitteellinen, ja saattaa sisältää suoranaisia virheitäkin.


Käytetyt lyhenteet ja merkinnät:

Tietojen esitysmuoto:

Kirjailijan nimi (mahd. oikea nimi) (kansallisuus, syntymävuosi - kuolinvuosi)

Teoksen nimi. (Alkuteos, vuosi). Toimittaja. Suomentaja. Kirjasarja. Kustantaja vuosi. [Luokitus].

Luokituksessa käytetyt lyhenteet:

   [SF] = Science fiction, tieteiskirja
    [F] = Fantasia
    [K] = Kauhu
   [nSF] = Nuorten science fiction
   [nF] = Nuorten fantasia
   [nK] = Nuorten kauhu
   [kok] = Novellikokoelma tai antologia
 [kok 2/5] = Kaksi novellia viidestä kuuluu aihepiiriin
 [Paleof] = Paleofiktio
   [PF] = Poliittinen fiktio
   [VEH] = Vaihtoehtohistoria
 [rajatap] = Rajatapaus
  [eiSF] = Ei sf-kirja, "mainstream-kirja"


Bibliografian synnystä sekä kiitokset

Tämän bibliografian pohjana ja esikuvana on allekirjoittanut käyttänyt Kaarle Ervastin Aikataika - Fantastica Fennica 1867-1981 -bibliografiaa vuodelta 1982. Aikataika-bibliografian täydennystyön alkuvaiheessa käytettyjä lähteitä olivat Kai Ekholmin bibliografia (Science fiction Suomessa. Kirjastopalvelu Oy 1983), sekä Aikakone-, Portti-, Spin- ja Tähtivaeltaja-lehdet. Erityisen suurena apuna on mainittava Portti-lehti ja siinä olleet Raimo Nikkosen kokoamat perusteelliset bibliografiat.

Kaikkein suurin ansio tämän bibliografian laadusta ja laajuudesta kuuluu Pekka Möllärille, joka teki todellisen suurtyön tekemäni bibliografian raakileen tarkistamisessa ja täydentämisessä.

Kiitokset kuuluvat myös erinomaisille asiantuntijoille Jyrki Ijäkselle, Jari Koposelle ja Juhani Hinkkaselle, jotka täydennyksillään ja kommenteillaan auttoivat bibliografian synnyssä.

Lopuksi vielä erityiskiitos Pekka Sirkiälle, joka alunperin ehdotti minulle tämän bibliografian kokoamista, ja joka hoiti yhteydenpidon em. asiantuntijoihin.

Jyväskylässä 26.9.1996

Jussi Vainikainen